Hospitool

HospiTool Projekti

 

Hospitool-Käyttäjälähtöinen sairaalatila

Hospitool projekti on TEKES FinnWell tutkimusohjelman projekti jonka kesto on 1.1.2006-31.3.2008. HospiTool- projektin avulla haetaan uusien teknologioiden ja uusien toimintatapojen välistä synergiaa; käyttäjät osallistuvat hoitotilojen suunnitteluun ja arviointiin. Käyttäjänä tässä kehittämisprosessissa nähdään sekä loppukäyttäjät (potilaat), henkilökunta että myös tiloissa vierailevat henkilöt.

 

Projektissa :

Tutkimusosapuolina:
VTT ja Stakes (ryhmähanke) sekä Finpro (Rinnakkaishanke).

Projektijäsenet:
Varsinais- suomen sairaanhoitopiiri (TYKS)
Etelä-pohjanmaan sairaahoitopiiri
ISAK
Abloy Oy
Väinö Korpinen Oy
Pöyry CM Oy

Muita osapuolia:
Seinäjoen AMK
Turun AMK
Pohjois KArjalan AMK

mailia sivujen ylläpitäjälle| ©2006 VTT